شرکت مبل و سرویس خواب مهدی رضوی بزرگترین تولیدکننده با کیفیت ترین مصنوعات چوبی
0

میز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفره- صنایع چوبی رضوی

میز صندلی غذاخوری ۲۰ نفره پایه گلدانی
میز غذاخوری ۲۰ نفره پایه گلدانیمیز ناهارخوری پایه گلدانی چهارنفرهمیز غذاخوری پایه گلدانی چهارنفرهمیز صندلی غذاخوری ۲۰ نفره گلدانیمیز ناهارخوری گرد پایه گلدانیمیز ناهارخوری دوازده نفره پایه گلدانیمیز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفرهمیز غذاخوری ۱۲ نفره پایه گلدانیمیز غذاخوری پایه گلدانی هشت نفره

میز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفره- صنایع چوبی رضوی

مشخصات، قیمت و جنس میز غذاخوری پایه گلدانی چهار، شش، هشت، دوازده، بیست نفره

در صنعت مبلمان همواره کمتر میز غذاخوری بیست نفره وجود دارد که دارای ابعاد بزرگی باشد به همین سبب آن شدیم که بتوانیم میز غذاخوری ۲۰ نفره برای شما عزیزان طراحی کنیم.

فروش میز صندلی غذاخوری 20 نفره پایه گلدانی

قیمت میز صندلی غذاخوری ۲۰ نفره پایه گلدانی

با توجه به درخواست های مکرر که عزیزان می خواستند این میز غذاخوری را برای منزلشان داشته باشند طراحی و تولید شده که چهار نفره تا ۲۰ نفره آن طراحی و تولید بوده است.

جدیدترین میز صندلی غذاخوری 20 نفره گلدانی

قیمت میز صندلی غذاخوری ۲۰ نفره گلدانی

شما عزیزان میتوانید با توجه به فضایی که در اختیار دارید آن را تغییر سفارش دهید و مطابق با سفارش شما عزیزان این میز صندلی غذا خوری پایه گلدانی تولید شود.

فروش میز ناهارخوری دوازده نفره پایه گلدانی

قیمت میز ناهارخوری دوازده نفره پایه گلدانی

شما عزیزان می توانید برای نمونه رنگ مبلمان یا از دیگر رنگ های غالب که در منزلتان وجود دارد و نمونه رنگ چوب مشخص کنید و متناسب با رنگ پارچه مبلمان یا با توجه به ترکیب رنگی پرده ها یا فرش خودتان برای این صندلی‌ها پارچه انتخاب کنید.

فروش میز ناهارخوری گرد پایه گلدانی

قیمت میز ناهارخوری گرد پایه گلدانی

جدیدترین میز غذاخوری 20 نفره پایه گلدانی

قیمت میز غذاخوری ۲۰ نفره پایه گلدانی

همانطور که می بینید طرح استاندارد آن از صندلی های استفاده شده است اما شما می‌توانید صندلی های متفاوت برای این میز غذاخوری استفاده کنید.

فروش میز غذاخوری پایه گلدانی هشت نفره

قیمت میز غذاخوری پایه گلدانی هشت نفره

پایه های میز غذا خوری دارای طرح گلدانی بوده که می‌تواند بهترین دکوراسیون را برای شما و خاص بودن را برای عزیزان به ارمغان بیاورد ارسال از شهر تبریز انجام می‌شود.

جدیدترین میز غذاخوری 12 نفره پایه گلدانی

قیمت میز غذاخوری ۱۲ نفره پایه گلدانی

همان طور که می دانید جنس آن تمام نام تو به راست و تمام منبت کاری دست است.

فروش میز غذاخوری پایه گلدانی چهارنفره

قیمت میز غذاخوری پایه گلدانی چهارنفره

عزیزانی که می‌خواهد این مدل میز غذاخوری را سفارش دهند حتماً باید فضایی در حدود ۸ متر داشته باشند تا بتوانند این میز غذاخوری را در آن فضا قرار بدهد غذاخوری ۲۰ نفره دارای طول ۶ متر و ۳۰ سانتیمتر بوده و عرض آن در حدود ۱۴۰ سانتیمتر است.

جدیدترین میز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفره

قیمت میز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفره

استاندارد میز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفره آن قابل تغییر نیست و شما عزیزان می توانید از تعداد های مختلف برای این میز غذاخوری استفاده کنید.

فروش میز ناهارخوری پایه گلدانی چهارنفره

قیمت میز ناهارخوری پایه گلدانی چهارنفره

نظر شما برای “میز غذاخوری پایه گلدانی بیست نفره- صنایع چوبی رضوی”